Poštovani igrači. Danas 29.12.2021 u 23:30 započinje proces prelaska na novu mozzart platformu.

Aplikacija za klađenje neće biti dostupna nekoliko sati dok se proces ne završi.

Stara aplikacija će ostati dostupna još neko vrijeme u read only načinu rada dok se ne završe sve transakcije. Kladionice BH Play su postale dio grupacije Mozzart, lidera u oblasti igara na sreću i sportskog klađenja u regionu Jugoistočne Evrope.

Vaša postojeća sredstva će Vam u svakom trenutku biti na raspolaganju, a očekujte i posebna iznenađenja.

Zahvaljujemo Vam na strpljenju i čekamo vas na novoj adresi www.mozzart.ba.

Drago nam je da ste dio naše porodice! Vaš Mozzart

Na temelju Zakona o igrama na sreću, („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15 i 60/15) i Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/16) „BH Play“ d.o.o. Visoko, donosi:

PRAVILA
igre na sreću klađenje

Članak 1.

Ovim pravilima se uređuju uslovi za priređivanje igre na sreću klađenja u prostorima uplatnih mjesta i RNG klađenja ( dalje u tekstu: klađenje ) koju priređuje d.o.o.“BH PLAY“ iz Visokog, Alije Izetbegovića br. 1, ID:4236528380008 ( dalje u tekstu: priređivač ).

Članak 2.

Klađenje je igra na sreću u kojoj učesnik pogađa unaprijed nepoznate i neizvjesne ishode sportskih i drugih događaja predloženih po priređivaču, a iznos eventualnog dobitka određen je visinom koeficijenta i iznosom uplate.

Članak 3.

Ova Pravila su isključivi zakonski i pravni temelj za zaključivanje ugovora o sudjelovanju u igri ( Ugovor o pristanku ).

Ugovor iz stava 1. zaključuje se između priređivača i učesnika u klađenju na osnovu prihvata ponude sadržane u ovim Pravilima po slobodno izraženoj volji učesnika činom uplate tiketa za klađenje.
Pretpostavlja se da je učesnik činom uplate tiketa za klađenje upoznat sa odredbama ovih Pravila i da na njih pristaje.
Ova Pravila ( opći uslovi ) obavezuju ugovorne strane.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da učesnik ne poznaje odredbe ovih Pravila ili da ih drugačije tumači.

Članak 4.

Učesnik u klađenju ( dalje u tekstu:učesnik ) je fizička osoba koja je sa priređivačem zaključila ugovor iz člana 3. ovih Pravila, o čemu posjeduje potvrdu o uplaćenom iznosu ( dalje u tekstu: uplatni tiket ).
Svi se dokumenti prije ispisa tiketa za klađenje upisuju na elektronski medij priređivača.
Zaposlenicima priređivača zabranjeno je učestvovanje u igri.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je učestvovanje u igri. U tu svrhu priređivač može od učesnika zatražiti odgovarajuću ispravu o identitetu.

Članak 5.

Uplate klađenja primaju se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine na uplatnim mjestima priređivača, na osnovu odobrenja Federalnog Ministarstva financija FBiH.

Članak 6.

Ova pravila obavezuju sve subjekte koji stupaju u međusobni odnos povodom priređivanja klađenja ( zaposlenike priređivača-osobe ovlaštene za primanje uplate, učesnike, te treće osobe ).

Članak 7.

Ova Pravila nalaze se na svim uplatnim mjestima priređivača na vidnom mjestu i dostupna su svim osobama zainteresiranim za sudjelovanje u klađenju.
Zaposlenici priređivača nisu dužni objašnjavati ova Pravila i davati usmene i pismene informacije u vezi s njima.

Članak 8.

Priređivač prima opklade na događaje koji su objavljeni u kladioničarskoj listi.
Svaki događaj na kladioničarskoj listi ima određeni omjer ( dalje u tekstu: koeficijent ) koji određuje priređivač. Visinu koeficijenta za svaki događaj određuje priređivač vlastitom prosudbom, uzimajući u obzir informacije o događaju, ekipi ili pojedincu koji sudjeluje u pojedinom događaju.
Vrijednost dobitka na pojedinom tiketu izračunava se množenjem koeficijenta događaja na tiketu i visinom uplate.
Priređivač može u određenom postotku odobriti dodatni iznos ( bonus ) učesniku koji se kladi na više događaja i to Odlukom direktora priređivača koja se objavljuje na način kako se objavljuju i ova Pravila.
Učesnik u klađenju može izvršiti opkladu putem telefona, telefax-a ili drugog komunikacijskog uređaja isključivo na onom uplatnom mjestu na kojem je fizički izvršio polog gotovine na svoje ime a u smislu novčanog depozita koji će biti isključivo korišten u svrhu uplate tiketa za klađenje na sportske rezultate na registriranog učesnika u klađenju.

Članak 9.

Prije svakog početka primanja opklada priređivač javno objavljuje kladioničarsku listu.
Kladioničarska lista sadrži najmanje slijedeće podatke:
 • datum i vrijeme do kada se primaju opklade;
 • broj i tip događaja;
 • visinu koeficijenta za svaki tip događaja;
 • eventualna ograničenja broja kombinacija
Podaci na kladioničarskoj listi informativnog su karaktera. U slučaju greške ili promjene na kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su važeći u trenutku sklapanja opklade.

Članak 10.

Uplata za sudjelovanje u klađenju prima se na tiketu na kojem je naznačeno:
 • naziv i adresa priređivača, JIB društva;
 • podaci o uplatnom mjestu – adresa;
 • datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena;
 • visina naknade 5% od uplaćenog uloga za klađenje;
 • ukupni iznos uloga i moguću isplatu u slučaju pogađanja ishoda i iznosom poreza na dobitke od igara na sreću koji su oporezivi;
 • broj i tip događaja koji je predmet klađenja;
 • visina koeficijenta za svaki tip događaja koji je predmet klađenja;
 • serijski broj listića;
 • broj i oznaka konfirmacijskog koda tiketa tzv. GUID

Članak 11.

Za pojedine događaje priređivač priređuje različite opklade koje su zavisne od vrste događaja.
Za pojedine vrste događaja moguće su opklade:
 • na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda prvo navedenog učesnika događaja (domaćin), tip X- ne riješen ishod, tip 2- pobjeda drugo navedenog učesnika događaja (gost) ili pak kombinacija tipova 1X, X2, 12 i sl.);
 • na pobjednika događaja s hendikepom ( pretpostavljena prednost jedne od ekipa);
 • na točan djelomični ili konačni ishod događaja;
 • na uvrštenje među prve;
 • na pobjedu pojedinca;
 • na redoslijed ( 1, 2, 3,...);
 • na prvi pogodak na događaju ( ekipa ili igrač );
 • na ukupan broj postignutih poena;
 • na kombinaciju različitih događaja;
 • na prolaz pojedinca ili ekipe u kup takmičenjima;
 • na izvlačenja brojeva lutrija;
 • sistemsko klađenje – vrsta klađenja koja učesniku omogućava kombinaciju više događaja na jednom listiću, a računar izrađuje kombinacije svih pojedinih opklada;
 • ostale vrste opklada prema ponudi priređivača.

Članak 12.

Na pojedinom tiketu moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničarskoj listi. Na tiketu se mogu kombinirati različite vrste događaja s kladioničarske liste.
Uplaćenu opkladu učesnik može mijenjati ili otkazati ( stornirati tiket ) najkasnije u roku od 10 (deset) minuta od evidentiranog vremena uplate, ali vodeći računa o početku događaja. Nakon isteka tog vremena učesnik ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu opkladu.
Učesnik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na tiketu. Za opkladu koja je nevažeća obračunava se koeficijent 1,0. U slučaju da su opklade za sve događaje nevažeće, učesnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Članak 13.

 • Minimalna visina uplate po jednom tiketu( obični i sistemski) iznosi .............. 0,10 KM
 • Maksimalna visina uplate po jednom tiketu( obični i sistemski) iznosi........ 500,00 KM
 • Maksimalna isplata dobitka po jednom običnom tiketu iznosi ................50.000,00 KM
 • Maksimalna isplata dobitka po jednom sistemskom tiketu iznosi .......... 300.000,00 KM

Ako priređivač ustanovi da je došlo do greške na kladioničarskoj listi ili do znatnih promjena uslova odigravanja događaja ( npr. izostanak većeg broja bitnih učesnika ) priređivač će odbiti uplatu opklade.

Greškom na kladioničarskoj listi smatra se:
 • pogrešno unesena koeficijent ( npr. 11,5 umjesto 1,5 )
 • uvrštavanje u ponudu događaja koji se neće odigrati, a na listi se nalazi radi prikupljenih krivih podataka
 • uvrštavanje na kladioničarsku listu događaja koji je u međuvremenu odgođen.

Članak 14.

Priređivač prestaje s primanjem opklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničarskoj listi. Svi datumi, vremena i koeficijenti koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja opklada promijeniti.
Za vrijeme primanja opklada priređivač ima pravo na promjenu koeficijenta. Međutim, u trenutku kada je opklada potvrđena i uplaćena, koeficijent je obavezan za učesnika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je opklada nevažeća.
Počne li događaj prije nego to je bio najavljen u kladioničarskoj listi, tada primljene opklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a nevažeće su opklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se koeficijent 1,0).

Članak 15.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti klađenje, a naročito u slijedećim slučajevima:
 • učesnik nije napunio 18 godina starosti;
 • učesnik je pod utjecajem alkohola ili narkotičkih sredstava;
 • učesnik narušava javni red i mir i ometa normalni tok klađenja;
 • učesnik je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog toka klađenja;
 • eventualna greška priređivača ( greška na kladioničarskoj listi, krivo upisani parovi ili koeficijenti i sl. );
 • učesnik krši pravila priređivača;
 • učesnik na bilo koji drugi način ometa tok klađenja i ugrožava interes priređivača;
 • ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da učesnik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim;
 • ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo;
 • uslijed više sile.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja opklada, odnosno moguće je pojedino klađenje ograničiti i to blokiranjem događaja ili više njih ili odbijanjem pojedinog klađenja.

Članak 16.

Za vrijeme početka događaja uzima se u obzir vrijeme koje je istaknuto na kladioničarskoj listi, osim ako nema drugih uputa priređivača.
Ako pojedinac ili ekipa nisu aktivno učestvovali u događaju, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Smatra se da je pojedinac u ekipnim sportovima aktivno učestvovao u događaju ako u regularnom vremenu ulazi u igru ( primjer: ako je nogometaš u regularnom vremenu ušao u igru sa klupe, smatra se da je aktivno učestvovao u događaju ).
Za pravilno prognozirane opklade na rezultate sportskih i ostalih neizvjesnih događaja, priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir slijedeće odredbe:

NOGOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta uključujući sudačku nadoknadu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Isto vrijedi za sva klađenja vezana direktno za taj događaj ( prvo poluvrijeme, drugo poluvrijeme, ukupno golova, ukupno golova (poluvremena), prvi daje gol, poluvrijeme - kraj, hendikepi, daje - ne daje gol, vrijeme prvog gola, pada više golova, tačan rezultat, nogomet - posebne igre ... ) i indirektno ako je jedan od učesnika tog događaja dat u ponudi sa drugim učesnikom nekog događaja ( npr. posebne igre / duel ).
Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se kvota 1,0.
Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane kvote.
U slučaju promjene mjesta događaja ( domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj ( npr. Sloboda – Sarajevo i ako se utakmica igra u Sarajevu ) . Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj, zamijenjen je drugim parom ( npr. u ponudi je Velež - Čelik a igra Velež - Zrinjski)
Ako ekipa odustane prije početka događaja, opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se kvota 1,0.

KOŠARKA

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta uključujući sudačku nadoknadu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća o obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Sloboda – Bosna i ako se utakmica igra u Sarajevu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Cibona – Partizan a igra Cibona – Olimpija i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

RUKOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane koeficijent.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Bosna – Barcelona i ako se utakmica igra u Barceloni). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Sloga – Celje a igra Sloga – Izviđač i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

HOKEJ

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Otawa – Toronto i ako se utakmica igra u Torontu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Otawa – Toronto a igra Otawa – Detroit i sl.)
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

TENIS, STONI TENIS

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako događaj započne, ali ne završi (povreda, predaja, diskvalifikacija i sl.) sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se koeficijent 1,0. a ako je događaj prekinut i ponovo je započeo prije završetka službenog završetka turnira u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

SKIJANJE

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je učestvovao u događaju.

TAKMIČENJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTOCIKLIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

Za rezultate događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je takmičar izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, ili odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu opklada se smatra važećom ukoliko oba natjecatelja sudjeluju u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba vozača završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima organizatora natjecanja.
Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio. Ukoliko oba vozača iz duela odustanu za vrijeme natjecanja i ostanu bez službenog rezultata, opklada se smatra nevažećom i važi kvota 1.00.

BORILAČKI SPORTOVI

Pobjednikom događaja smatra se takmičar koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
U slučaju da su takmičari prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana koeficijent.
Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom mjestu u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

ATLETIKA

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovo u roku 24 sata do vremena istaknutog na kladioničarskoj listi obračunava se koeficijent 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane koeficijnet.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
Ako takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se koeficijent 1,0.
U slučaju promjene mjesta događaja koju prerađivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

GOLF

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju ako se igra na samo 15 do 18 rupa). Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

BEJZBOL

Za rezultate događaja uvjek se uzima konačni ishod do kojeg je došlo i nakon eventualnih produžetaka, osim u slučajevima kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi rezultat do kojeg je došlo u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog takmičenja). Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga u cijelosti ne održi najavljenog datuma obračunava se kvota 1,0. što se odnosi i na ukupno poena, hendikepe, tačan rezultat, bejzbol – posebne igre, izuzev 1. perioda ukoliko je završio.
Ako je događaj odgođen ili otkazan prije početka opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzimaju rezultati prve utakmice.
U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio ili s kojim priređivač nije upoznat, opklada će biti važeća pod uslovom da promjena mjesta događaja nije takve prirode da se odigra na terenu gostujuće ekipe.
U slučaju zamjene domaćinstva opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1,0.

VATERPOLO

Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 32 minute, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug - Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Jug – Mladost, a igra Jug – Primorje i sl.).
Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno plasman je nevažeći i obračunava se koeficijent 1,0.

LIVE KLAĐENJE

Live klađenje je oblik sportskog klađenja gdje se igrač može kladiti prije i za vrijeme sportskog klađenja.

GENERALNA PRAVILA OBRADE I PONIŠTENJA

1. Ako se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, zadržavamo pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.
2. Ako je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, zadržavamo pravo poništenja opklada.
3. U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu koeficijenta, zadržavamo pravo poništenja opklada. Ovo uključuje ali se ne odnosi samo na, devijaciju od više 100% u isplatama u odnosu na prosjek igre.
4. Ako je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko je nemoguće zvanično potvrditi ishod događaja zadržavamo pravo da proglasimo klađenje nevažećim.
5. U slučaju netočne obrade događaja zadržavamo pravo naknadne ispravke obrade.
6. U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena zadržavamo pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine dijelova meča, procedura brojenja, format meča itd…)
7. U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, zadržavamo pravo poništenja opklada.
8. U slučaju prekida meča koji se ne nastavi 48 sata od početka meča, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.
9. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.
10. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

PRAVILA PO SPORTOVIMA

Važno

1. Sve ponuđene igre (osim onih koji se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, produžetak, i penale) se odnose na regularni period igre.
2. Ako je meč prekinut i nastavljen u roku od 48h od početka, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.
3. Regularnih 90 minuta: Ponuđene igre se odnose na regularnih 90 minuta igre osim ako je drugačije određeno. Ovo uključuje zaustavno vrijeme, ali ne uključuje produžetke, vrijeme za izvođenje penala ili zlatnog gola.

Pravila o obradi i poništenim opkladama

1. Ako je ponuda igre ostala otvorena i posle dešavanja događaja : gola, kartona, penala, zadržavamo pravo poništenja opklada.
2. Ako je igra ponuđena sa netočnom informacijom o crvenom kartonu, zadržavamo pravo poništenja opklada.
3. Ako su koeficijent ponuđene sa netočnim vremenom početkom meča (više od 5 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.
5. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.
6. Ukoliko se meč odloži ili prekine i ne nastavi u roku od 48h od početnog udarca, klađenje će biti poništeno.
7. U slučaju da se prijateljski nogometni meč umjesto 2x45 odigra u formatu 2x40 minuta sve opklade su važeće. Za sve formate osim 2x45 i 2x40 opklade će biti poništene.

Kartoni

1. Žuti karton se računa kao 1, a crveni ili drugi žuti/crveni 2. Jedan igrač ne može dobiti više od 3 kartona po utakmici.
2. Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom dijelu igre.
3. Kartoni dobiveni poslije meča se ne računaju.
4. Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju ( već izmijenjeni igrači, treneri, igrači na klupi)

Korneri

Dodijeljeni, ali neizvedeni korneri se ne računaju

Strijelci

1. Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strijelci (strijelac na meču, Strijelac prvog gola, Strijelac posljednjeg gola).
2. Za svakog igrača koji uzme učešće na meču bilo da je igrao od početka ili ušao sa klupe za rezervne igrače sve opklade su aktivne.
3. Ukoliko igrač ne uđe u igru sa klupe za rezervne igrače ili nije u protokolu za meč računat će se koeficijent 1.
4. Ukoliko gol postigne igrač koji nije u ponudi, sve opklade su validne.
5. Događaji će biti obrađeni na osnovu TV prijenosa i statistike, dobivene od Press Association, ukoliko nema jasnih dokaza da date statistike nisu točne.

Intervali

Opklade će biti obrađene na osnovu vremena iz TV prijenosa. Ukoliko je nedostupan prijenos, uzeće se u obzir sat sa meča.
Opklade za golove će biti obrađene po vremenu kad lopta prelazi gol liniju, a ne kad je šut izveden.
Opklade za kornere će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je korner izveden, ne kada je dodijeljen.
Opklade za kartone će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je karton pokazan, ne kada je zaslužen.

TENIS

1. U slučaju predaje ili odustajanja bilo kog igrača sve nepoznate opklade će biti poništene.
2. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.
3. Ako je kazneni poen dodijeljen od strane sudca, sve opklade na meču se računaju standardno.
4. Ukoliko se meč završi prije kraja određenog poena ili gema, sve opklade koje su pod utjecajem tog poena ili gema će biti poništene.
5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
6. Ako su imena igrača ili timova bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.
7. Ako se igrač povukao sve nepoznate opklade će biti poništene.
8. Ako je meč odlučen Super tie breakom (do 10) on se smatra kao treći set.
9. Svaki tie break ili Super tie break se računa kao jedan gem.

KOŠARKA

1. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definirano.
2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h od svog početka, klađenje će biti poništeno.
3. Ako je koeficijent ponuđen sa netočnim vremenom početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. U slučaju da meč ode u produžetke a nije bilo neriješeno, opklade će se obrađivati po rezultatu regularnog dijela meča.
6. Da li će biti produžetak na meču: Ukoliko se meč završi neriješeno, smatra se da je tip DA dobitan, nezavisno od toga da li se produžetak odigra.
7. Ako se meč završi neriješeno a ne odigra se produžetak, Da li će biti produžetka na meču ? tip DA je dobitan, a igra Pobjednik meča se poništava.
8. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

AMERIČKI NOGOMET

1. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.
2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije naznačeno drugačije.
3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 89 sekundi), zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako je prikazan pogrešan rezultat, zadržavamo pravo poništenja opklada iz perioda pogrešnog prikaza.
6. Ako su timovi prikazani netočno, zadržavamo pravo poništenja opklada.
7. U slučaju prekinute ili odložene utakmice, nepoznate opklade će se smatrati poništenim, ukoliko se meč ne nastavi u toku iste NFL nedjeljne šeme (Četvrtak-Srijeda lokalno vrijeme stadiona)

HOKEJ NA LEDU

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na trećine, produžetak ili penale) se odnose na regularni period meča, ukoliko nije drugačije naglašeno.
2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.
3. Ako je ponuđena igra u vezi sa događajem, a već se desio događaj (gol ili penal) zadržavamo pravo proglašenja opklade nevažećom.
4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

BEJZBOL

1. Ponuđene igre se ne odnose na extra ining, ukoliko nije naznačeno drugačije osim igara: "Ko postiže određen poen", i "Koji tim će prvi stići do određenog broja poena" i ostalih naznačenih igara.
2. Specifični pojmovi bejzbola: Period - Ining, Produžetak - Ekstra ining, Poen - Run Poluvreme - Rezultat posle devetog half ininga.
3. Svi događaji se obrađuju po konačnom rezultatu posle 9 ininga (odnosno 8 ½ ininga ako domaći tim vodi u tom trenutku)
4. Ako je meč prekinut ili otkazan, i neće se nastaviti istog dana, sve opklade sa nepoznatim ishodom će se smatrati poništenim.
5. Ako je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata ili netočnog statusa meča koji ima značajan utjecaj na koeficijente, zadržavamo pravo poništenja opklada.

RUKOMET

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, ko postiže određeni pogodak i koji tim će prvi postići određeni broj pogodaka) se odnose samo na regularan period meča.
2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.
3. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.
4. Ako su koeficijenti ponuđeni uz netočno vrijeme početka meča (više od 3 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
Ukoliko meč uđe u fazu sedmeraca, igre Ko postiže X poen? I Koji tim prvi stiže do X poena? Se smatraju poništenim.

ODBOJKA

1. Ukoliko se meč ne završi sve nepoznate opklade se poništavaju.
2. Zlatni set se ne uzima u obzir.
3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.

ODBOJKA NA PIJESKU

1. U slučaju da se meč ne odigra do kraja, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.
2. Zlatni set se ne uzima u obzir.
3. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.
4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ukoliko se tim povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

FUTSAL

1. Sve ponuđene igre ( osim poluvremena, prvog poluvremena, produžetaka i penala) se odnose na regularan period meča.
2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.
3. Ako klađenje ostane omogućeno a već se dogodio : Gol, crveni karton ili penal, zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako je klađenje na događaje omogućeno uz propušten ili netočno upisan crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako je koeficijent ponuđene uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
6. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.
7. Ako je meč prekinut ili odložen i ne nastavi se u roku od 24h od početnog udarca sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.
8. Ako je ime tima ili kategorije netočno napisano, zadržavamo pravo poništenja opklada.

BADMINTON

1. U slučaju da se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.
2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.
3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako se igrač povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

RAGBI

1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme i penale) se odnose na regularan period meča.
2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.
3. Regularnih 80 minuta: Sve igre se odnose na regularni period od 80 minuta, ukoliko nije drugačije naznačeno. Regularno vrijeme uključuje i zaustavno vrijeme, ali ne i produžetke i vrijeme određeno za izvođenje penala.
4. Ako su igre ostale ponuđene, a već se dogodila promjena rezultata ili crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako je klađenje ponuđeno uz netočan ili izostavljen crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.
6. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.
7. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.
8. Ako je ime tima ili kategorije pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

PIKADO

1. Ukoliko se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.
2. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
3. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.
5. Centar (Bullseye) se računa kao crvena boja izlaza.

SNUKER

1. Ukoliko se meč ne završi, igrač odustane ili bude diskvalificiran sve nepoznate opklade se smatraju poništenim.
2. U slučaju repozicioniranja kugli ishod ostaje isti ukoliko je bio odlučen prije repozicioniranja.
3. Nijedan faul niti besplatna kugla se ne računa u igrama koje se odnose na boju ubačene kugle.
4. U slučaju da frame počne ali se ne dovrši, sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se tiču tog framea se poništavaju.
5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
6. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.
7. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

STONI TENIS

1. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.
2. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, klađenje će biti poništeno.
3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklade.
4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

KUGLANJE

1. U slučaju odustajanja bilo kog igrača sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.
2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne, a poznate nepogođene opklade se smatraju NE dobitnim.
3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.
4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.
5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

KRIKET T20 I ODI

1. Ponuđene igre se ne odnose na super over, ukoliko nije drugačije naznačeno.
2. Kaznena trčanja se ne računaju u over i bacanje igrama ( Multi over igre se ne računaju pod ovo pravilo).
3. Twenty20: Svi planirani overi moraju biti odigrani da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnim putem.
4. ODIs: Najmanje 90% svih overa u iningu mora biti odigrano da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnih putem.
5. Ako se meč otkaže prije igre, osim ako se meč ne odigra u roku od 48 sata od planiranog početka, sve nepoznate opklade će biti poništene.
6. Ako je meč neriješen i oficijelna pravila ne odrede pobjednika ili se pobjednik odredi bacanjem novčića ili ždrijebom, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.
7. Ako se over ne završi sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se odnose na dati over su poništene, osim ako inning nije završen npr. deklaracijom , all outom itd...
8. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

KLAĐENJA ZASNOVANA NA KOMPJUTERSKI GENERISANIM DOGAĐAJIMA U KOJIMA SE ZA IZBOR KORISTI GENERATOR SLUČAJNIH BROJEVA -RANDOM NUMBER GENERATOR (RNG)

U RNG igrama se igraču omogućuje klađenje na ishode kompjuterski generiranih događaja ponuđenih standardnih, specijalnih i sistemskih klađenja.

Priređuje se u uplatnim mjestima priređivača gdje se putem TV monitora prikazuje tijek i ishodi kola. Jedno kolo traje cca 5 min. i sastoji se od najave brojeva, odbrojavanja i vizualnog završetka odbrojavanja, prikaza koeficijenta i generiranja brojeva te objave ishoda.

Učesnicima se nudi odabir između 48 ponuđenih brojeva, od kojih se u jednom kolu nasumično generira njih 35. Brojevi su podijeljeni u 8 grupa po 6 brojeva. Svaka grupa označena je određenom bojom: crvena, zelenom, plavom, ljubičastom, smeđom, žutom, narančastom i crnom, kako slijedi:

 • crvena grupa brojevi: 1, 9, 17, 25, 33, 41;
 • zelena grupa brojeva: 2, 10, 18, 26, 34, 42;
 • plava grupa brojeva: 3, 11, 19, 27, 35, 43;
 • ljubičasta grupa brojeva: 4, 12, 20, 28, 36, 44;
 • smeđa krupa brojeva: 5, 13, 21, 29, 37, 45;
 • žuta grupa brojeva: 6, 14, 22, 30, 38, 46;
 • narančasta grupa brojeva: 7,15, 23, 31, 39, 47;
 • crna grupa brojeva: 8, 16, 24, 32, 40, 48.

A) Standardna klađenja 6/35

Klađenje 6/35 (šest od tridesetipet) nudi 48 brojeva ( u rasponu od 1 do 48) od kojih igrač odabire 6 različitih brojeva. Tijekom kola od ponuđenih 48 brojeva nasumično se izvlači njih 35. U koliko se među navedenih 35. nalazi 6 brojeva odabranih od strane igrača, igrač ostvaruje dobitak jednak umnošku uloga i koeficijenta naznačenog uz posljednji pogođeni broj:

Koeficijenti su dodijeljeni brojevima, počevši od šestog do tridesetipetog generiranog broja, sukladno navedenom:

 • posljednji pogođeni broj na šestom generiranom broju; dobitak iznosi 10.000,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na sedmom generiranom broju; dobitak iznosi 7.500,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na osmom generiranom broju; dobitak iznosi 5.000,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na devetom generiranom broju; dobitak iznosi 2.500,0 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na desetom generiranom broju; dobitak iznosi 1.000,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na jedanaestom generiranom broju; dobitak iznosi 500,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvanaestom generiranom broju; dobitak iznosi 300,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trinaestom generiranom broju; dobitak iznosi 200,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na četrnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 150,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na petnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 100,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na šesnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 90,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na sedamnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 80,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na osamnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 70,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na devetnaestom generiranom broju; dobitak iznosi 60,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadesetom generiranom broju; dobitak iznosi 50,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i prvom generiranom broju; dobitak iznosi 40,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i drugom generiranom broju; dobitak iznosi 30,00 x ulog
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i trećem generiranom broju; dobitak iznosi 25,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i četvrtom generiranom broju dobitak iznosi 20,00 x ulog
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i petom generiranom broju; dobitak iznosi 15,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i šestom generiranom broju; dobitak iznosi 10,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i sedmom generiranom broju; dobitak iznosi 9,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i osmom generiranom broju; dobitak iznosi 8,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na dvadeset i devetom generiranom broju; dobitak iznosi 7,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na tridesetom generiranom broju; dobitak iznosi 6,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trideset i prvom generiranom broju; dobitak iznosi 5,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trideset i drugom generiranom broju; dobitak iznosi 4,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trideset i trećem generiranom broju; dobitak iznosi 3,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trideset i četvrtom generiranom broju; dobitak iznosi 2,00 x ulog;
 • posljednji pogođeni broj na trideset i petom generiranom broju; dobitak iznosi 1,00 x ulog.
Na prikazu 35 brojeva koji se tijekom kola generiraju nalaze se i dva tokena . Token omogućuje igraču bonus koeficijenta u sljedećim slučajevima:
 • Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude među 35 generiranih brojeva, a uz 1 od
6 pogođenih brojeva se nalazi token, koeficijent na kojem je izvučen posljedni pogođeni broj dobitne kombinacije se udvostručuje.
 • Ukoliko 6 brojeva odabranih od strane igrača bude među 35 generiranih brojeva, a uz 2 od 6
Pogođenih brojeva se nalaze tokeni, koeficijent na kojem je izvučen posljedni pogođeni broj dobitnekombinacije se utrostručuje.
Pozicija tokena na navedenom prikazu ishod je nasumičnog odabira i ne može unaprijed predvidjeti.

B) Sporedne igre

Par/nepar

U klađenju par/nepar, igrač može pogađati hoće li tijekom kola među generiranih 35/48 biti više parnih ili neparnih brojeva. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

Prvi broj par/nepar

U klađenju prvi broj par/nepar igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj kola biti paran ili neparan. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

Prvi izvučeni broj (-24.5 +)

U klađenju prvi broj (-24.5 +) igrač može pogađati hoće li prvi generirani broj u kolu biti manji ili veći od 24.5. Koeficijent na oba ishoda događaja iznosi 1.90.

Zbroj prvih 5 brojeva (-122.5+)

U klađenju zbroj prvih 5 brojeva (-122.5+) igrač može pogađati hoće li zbroj prvih 5 generiranih brojeva u kolu biti manji ili veći od 122.5. Koeficijent na oba ishoda iznosi 1.90.

Najčešća boja

U klađenje najčešća boja igrač može pogađati boju koja se najčešće izvlačila u kolu. Koeficijent na ishod događaja iznosi 7.60.

Boja prvog broja

U klađenju boja prvog broja igrač može pogađati boju prvog generiranog broja u kolu. Koeficijen na ishod događaja iznosi 7.60.

Boja zadnjeg broja

U klađenju boja zadnjeg broja igrač može pogađati boju zadnjeg generiranog broja u kolu. Koeficijent na ishod događaja iznosi 7.60.

Jackpot

U igri Jackpot potrebno je da igrač pogodi 5 brojeva na pozicijama izvučenih brojeva: 14, 18, 22, 26, 35. Ova igra je bez koeficijenta, iznos se dobije akumulacijom. Jackpot se akumulira od svake uplate opklade i u slučaju više dobitnika dijeli se ravnomjerno na sve dobitnike.

C) Sistemsko klađenje

U sistemskom klađenju igrač može odabrati više od 6 brojeva od ponuđenih 48, odnosno igrač može odabrati 7, 8, 9 i 10 brojeva , čime formiraju unaprijed definirane sisteme 6/7, 6/8, 6/9, 6/10. Za ostvarivanje dobitka igrač mora pogoditi minimalno 6 od ukupnog broja izabranih brojeva. Sukladno povećanju odabranih brojeva povećava se i broj kombinacija, kako slijedi:

 • za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 7;
 • za sistem 6/7 mogući broj kombinacija je 28;
 • za sistem 6/9 mogući broj kombinacija je 84;
 • za sistem 6/10 mogući broj kombinacija je 210.

U sistemskom klađenju dobitak se obračunava na način da se ukupni iznos uplate dijeli na broj kombinacija koji se odigra. Server svaku kombinaciju posmatra kao poseban tiket, a dobitak se računa kao zbir dobitnih kombinacija.

KLAĐENJE NA UTRKE PASA

Igra na sreću “Trke Pasa” (u daljem tekstu “Trke Pasa”) je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva. Uplata za “Trke Pasa” se može primati na uplatnim mjestima. Uplatno mjesto u smislu ovih pravila je mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sistemom priređivača (u daljem tekstu “on-line sistem”) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača (u daljem tekstu: operater) odigrati igru “Trke Pasa”.
Igra “Trke Pasa” priređuje se trajno, po trkama odnosno izvlačenjima. Trke se priređuju svaki dan, pri čemu jedan ciklus traje cca 5 minuta. U toku radnog vremena se odigra cca 200 kola.
Prilikom svake trke, računar nasumično određuje pobjednika, kao i drugo i treće mjesto, nakon čega računari koji su povezani sa serverom prikazuju video snimak sa unaprijed određenom kombinacijom prvog,drugog i trećeg mjesta.
Igrač u igri (u daljem tekstu: igrač) na uplatnom mjestu operateru daje prethodno popunjen pomoćni tiket ili verbalne instrukcije za igru.
Operater unosi instrukcije u on-line sistem i igraču izdaje potvrdu o igri u vidu papirnog tiketa.
Potvrda o igri odnosno papirni tiket sadrži sljedeće elemente:
 • Podatke o uplatnom mjestu
 • Datum i vrijeme uplate
 • Broj tiketa i PIN kod
 • Podatke o odigranim igrama/kombinacijama
 • Podatke o eventualnom dobitku
 • Jackpot kod
 • Pomoćne elemente (barkod, QR kod, promotivne poruke itd.)

Igrač može da izvrši uplatu tiketa za narednu igru, sve do početka trke.
Dobitni tiketi se mogu isplatiti u skladu sa pravilima priređivača odmah nakon završetka igre i objavljivanja rezultata.

Određivanje pobjednika, drugog i trećeg mjesta vrši se uz pomoć generatora slučajnih brojeva (u daljem tekstu: GSB). Zahtjev za generiranje izvlačenja brojeva on-line sistem šalje GSB-u nakon isteka vremenskog roka za uplate, neposredno pred početak trke. GSB vrši izvlačenje redoslijeda prva tri mjesta, nakon čega ih on-line sistem upisuje u bazu i vrši dalji prikaz video snimka trke igračima.

Rezultati izvlačenja se prikazuju na TV uređajima putem posebnog softverskog paketa koji se izvršava na posebnim računarskim uređajima. Rezultati igre također mogu biti objavljeni na internet stranici priređivača i/ili ostalim javnim glasilima.

U igri “Trke Pasa” moguće je odigrati:
 1. Pobjednik
 2. Drugo Mjesto
 3. Treće Mjesto
 4. U prva dva mjesta
 5. U prva tri mjesta
 6. Redoslijed prvog i drugog mjesta
 7. Dupla Šansa
 8. NIJE Pobjednik
 9. NIJE Drugo Mjesto
 10. NIJE Treće Mjesto
 11. NIJE u prva dva mjesta
 12. NIJE u prva tri mjesta
 13. Pobjednik 123 ili 456
 14. Broj pobjedničkog psa, paran/neparan
 15. Suma prva dva mjesta, više/manje od 7.5
 16. Suma prva tri mjesta, više/manje od 10.5

Na jednom tiketu je moguće kombinirati sve tipove igara. Svaka odigrana igra se računa kao jedna kombinacija.

Prilikom igre na brojeve igrač mora da odabere minimalno jednu igru/kombinaciju.
Na jednom tiketu je moguće odigrati maksimalno 130 kombinacija/igara.
Eventualni dobitak se izračunava tako što se svaka dobitna kombinacija množi sa koeficijentom dobitka, nakon čega se svi dobici sabiru.

U “Trke Pasa” igri postoje bonus dobici, i to su:
 1. Bonus trka
 2. Jackpot

Bonus trka se pojavljuje potpuno nasumično po unaprijed definiranoj frekvenciji poznatoj isključivo organizatoru. U toku bonus igre svi dobici izuzev dobitaka na progresivnom jackpotu se dupliraju.
Igrači su putem prikaza na TV ekranima obaviješteni o početku bonus trke. Igrači informaciju o bonus trci dobivaju isključivo nakon zaključivanja uloga, odnosno neposredno nakon početka trke.

Određeni procent svake uplate se izdvaja za fond dobitka jackpota.

Pri početku igre on-line sistem generira nasumični 4-slovni jackpot kod koji se prikazuje na ekranima.
Dobitnik jackpota je onaj igrač čiji kod na tiketu se poklapa sa kodom na ekranu.

VIRTUAL FOOTBALL

„Virtual football“ je RNG igra, priređuje se u uplatnim mjestima proređivača gdje se putem TV monitora prikazuje utakmica.
Igrač se kladi na unaprijed određeni koeficijent. Igrač može da odabere samo jednu igru (koeficijent) za jedan meč. Ukoliko igrač odigra više mečeva na jednom tiketu, koeficijent se množi. Da bi tiket postao dobitni igrač mora da pogodi sve odigrane mečeve.

U igri „Virtual Football“ moguće je odigrati:

 1. Pobjednik  2. Dupla šansa  3. Poluvrijeme/ kraj  4. Zbroj golova više/manje  5. Točan zbroj golova  6. Pobjednik i zbroj golova  7. Točan rezultat

DRUGE VRSTE NETRADICIONALNIH SPORTOVA (šah, rugby, snooker i sl.)

Za druge vrste netradicionalnih sportova imajući u vidu njihove specifičnosti, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovih Pravila predviđene za pojedinačne i ekipne sportove.
Ukoliko postoje odstupanja od ovih Pravilima predviđenih odredbi, priređivač ih ističe na kladioničarskoj listi.

OSTALA KLAĐENJA

Kod ostalih klađenja na događaje koji pobuđuju interese javnosti, priređivač, uzimajući u obzir informacije o događaju ili matematičku vjerojatnost, određuje visinu koeficijenta, te se na ta klađenja, uzimajući u obzir specifičnosti događaja, primjenjuju odredbe ovih Pravila. Predmetom klađenja ne mogu biti događaji koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima, te koji se odnose na političke rezultate.

Članak 17.

Odredbe iz člana 16. smatraju se općim odredbama.
Priređivač zadržava pravo izmjene istih, te će u takvim slučajevima izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom, posebno, unaprijed, istaknuti i naglasiti na kladioničarskoj listi.

Članak 18.

Priređivač najkasnije u roku od 7 (sedam) dana nakon završenog događaja objavljuje tip i rezultat događaja. Rezultat završenih događaja priređivač objavljuje javno. Službeni rezultati su oni objavljeni u uplatnom mjestu priređivača.
Kod isplate dobitaka u obzir se uzima službeno objavljeni rezultat koji je zapisan na elektronskom mediju priređivača.
Sitnije pogreške u štampi imena natjecatelja (npr. Liverpool – Liverpol) , ako ne utiču na bit opklade, ne uzimaju se u obzir.

Članak 19.

Dobitak se isplaćuju na uplatnom mjestu gdje je uplaćena opklada drugi dan po objavljivanju službenih rezultata, a priređivač se izuzetno obavezuje isplatiti dobitke najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana objave službenih rezultata.
Dobici se izuzetno isplaćuju u sjedištu društva ili drugom uplatnom mjestu, na temelju odobrenog zahtjeva učesnika.

Članak 20.

Pravo na isplatu dobitka zastarijeva u roku od 30 (trideset) dana od sticanja prava na isplatu i to zaključno sa tridesetim danom do 24:00 sati.
Učesnik u klađenju ima pravo na reklamaciju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave prvih službenih rezultata. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle van navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Reklamaciju rješava komisija priređivača i u roku od 15 (petnaest) dana obavještava učesnika o odluci.

Članak 21.

Dobitak se isplaćuje donosiocu neoštećenog tiketa.
Neoštećeni je tiket onaj koji u potpunosti sadrži sve elemente navedene u članu 10. ovih Pravila.
Iznimno na temelju zahtjeva učesnika, komisija priređivača može odobriti isplatu oštećenog tiketa, pod uslovom da je najmanje broj tiketa u potpunosti čitljiv.
Prilikom isplate dobitaka priređivač ima pravo od učesnika zatražiti na uvid ispravu o identitetu.

Članak 22.

Priređivač, osobe koje su s njim u radnom, članskom, odnosno sličnom odnosu, ugovoreni partneri, obavezni su čuvati tajnu o učesnicima opklada i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje (dobitak, gubitak).
Obaveza čuvanja tajni o učesnicima klađenja i njihovom sudjelovanju u igri na sreću klađenje ne odnosi se na slučajeve kada učesnik sam oslobodi osobe iz stava 1. ovog člana obaveze čuvanja tajne ili kad je navedeno predmetom rasprave u građansko-pravnom ili kazneno-popravnom postupku, odnosno kada postoji službeni zahtjev organa gonjenja.
Obaveza čuvanja tajne ne odnosi se ni na slučajeve u okviru izmjenjivih statističkih informacija između kladionice i upravnog organizacijskog tijela među kladionicama.
Pretpostavlja se da je učesnik suglasan da priređivač javno u medijima objavi njegov eventualni dobitak i način igranja, bez navođenja njegovog identiteta odnosno činjenica na osnovu kojih bi ga javnost nedvojbeno mogla identificirati.

Članak 23.

Sve odluke u vezi s opkladama na koje se odnose odredbe ovih Pravila pripadaju priređivaču. U slučaju da zaprimanje opklade bude prekinuto uslijed vanrednih okolnosti (viša sila i sl.), učesnik tako ne stiče pravo na naknadu štete niti neko drugo pravo ako to ova Pravila ne dopuštaju.
Izmjene koje nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Pravilima npr. određivanje broja događaja u sistemima, ukidanje ili zaustavljanje pojedinih vrsta klađenja, organiziranje prigodnih klađenja uz povoljnije koeficijente u nadležnosti su priređivača.
U slučajevima koji nisu sadržani u ovim Pravilima, učesnik se mora pridržavati odluke priređivača.

Članak 24.

Za obaveze prema učesnicima priređivač odgovara svim svojim sredstvima, pod uslovom da su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Pravilima.

Članak 25.

U slučaju spora nastalog iz sudjelovanja u igri klađenje, stvarno i mjesno je nadležan Općinski sud u Visokom.

Članak 26.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivenom rješenju Federalnog ministarstva financija broj: 05-15-1-772/19-T.B od 30.09.2019.godine

PRAVILA IGRE
ZA KLAĐENJE PO SUSTAVU RNG ( Random Number Generator)
I KLAĐENJE NA UTRKE PASA

Član 1.

Ovim pravilima uređuju se uvjeti za priređivanje klađenja po sustavu RNG( Random Number Generator) , te klađenje na utrke pasa, koje priređuje „BH PLAY“ doo Visoko( u daljem tekstu: priređivač)

Član 2.

Priređivač priređuje i organizira klađenje po sustavu RNG a čije izvlačenje obavlja društvo sa kojim je priređivač klađenja potpisao ugovor o poslovnoj saradnji, ili samostalno vrši izvlačenje brojeva putem generatora slučajnosti. Klađenje na brojeve je igra u kojoj učesnik pogađa ishode događaja predloženih od strane priređivača a eventualni dobitak je određen množenjem konačnog koeficijenta i uloga.
Ova pravila se nalaze na svim uplatnim mjestima priređivača koji je dužan da licima zainteresiranim za učešće u igri omogući upoznavanje sa sadržajem istih. Sklapanjem opklade igrač priznaje valjanost ovih pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat sa njihovim sadržajem, te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvata. Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.

Član 3.

Igrač je fizičko lice koje je sa priređivačem zaključio opkladu iz člana 2. ovih pravila pod uslovom da je sadržaj istog pohranjen na hard disku priređivača. U slučaju bilo kakvih sumnji ili spora , mjerodavan je jedino i isključivo zapis na hard disku priređivača.
Učešće u klađenju je zabranjeno radnicima priređivača i maloljetnim osobama.Radi provjere starosne dobi igrača, priređivač ima pravo zatražiti od igrača odgovarajuću ispravu o identitetu.

Član 4.

Priređivač nudi klađenje na izvlačenje 35 brojeva, od ukupno 48 brojeva.
Igrač se kladi na 6 brojeva od ponuđenih 48 brojeva, a dobitak se može najranije ostvariti nakon izvučenog 6-og broja, (najviši koeficijent), a najkasnije nakon izvučenog 35-og broja (najniži koeficijent) pod uvjetom da je izvučeno svih 6 izabranih brojeva.
Koeficijente na izvučene brojeve od 6-og pa do 35-og broja određuje priređivač klađenja, te ih objavljuje na službenoj ponudi na uplatno-isplatnom mjestu. Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i klađenje na parni ili neparni prvi izvučeni broj (koeficijent 2,00) veći ili manji izvučeni broj od broja 24,5 (koeficijent 2,00), boju prve izvučene kugle (koeficijent 8,00), zbir prvih 5 brojeva (veći ili manji od broja 122,5) (koeficijent 2,00) kao i ostala klađenja koja odredi priređivač i blagovremeno obavjesti igrača.
Priređivač klađenja učesnicima može nuditi i sustavsko klađenje na izvlačenje brojeva pri kojem se učesnicima nudi da izaberu više brojeva, minimalno 7 do maksimalno 10.
Kod fiksnog i sustavskog klađenja minimalnu i maksimalnu uplatu, po listiću, kolu ili kombinaciji određuje priređivač i objavljuje je na uplatno-isplatnom mjestu. Minimalna uplata po listiću iznosi 0,50 KM, a maksimalna isplata po listiću iznosi 10.000,00 KM.

Član 5.

Primanje opklada se vrši u okviru radnog vremena uplatnog mjesta priređivača definiranog u skladu sa zakonskim odredbama za djelatnost priređivanja igara na sreću.Svaka primljena uplata za odabrane brojeve odnosi se na prvo slijedeće kolo. Opklade se primaju na način da igrač odabrane brojeve predaje uposleniku na uplatnom mjestu priređivača, koji ih obrađuje te igraču izdaje obrađen listić sa navedenim odabranim brojevima, iznosom uplate, eventualnim dobitkom, mjestom i vremenom sklapanja opklade te navedenim brojem kola u kojem će se navedeni brojevi izvlačiti. Svako izvlačenje u jednom danu ima svoj broj kola te se svaka 2( dva) minuta izvlače kuglice novog kola. Dan u smislu izvlačenja kola započinje u 09:00:00 a završava u 23:00:00 toga dana.

Član 6.

Učesnik se može na jednom listiću opkladiti od jednog do maksimalno pet kola izvlačenja istoga dana kronološki poredano, računajući prvi naredni od trenutka prijema opklada. Izabrani brojevi na jednom listiću moraju biti isti za svako kolo, ne mogu se stornirati nakon početka izvlačenja brojeva prvog kola sa listića. Kao zvanični rezultat izvlačenja se uzima i priznaje jedino rezultat objavljen od strane priređivača i objavljuje se nakon svakog kola izvlačenja. Rezultati zadnjih pet kola su dostupni na uplatnim mjestima priređivača. Učesnik se ne može kladiti na kola narednog dana.

Član 7.

Uplate za klađenja na brojeve primaju se do trenutka početka izvlačenja a storniranje klađenja nije moguće nakon početka izvlačenja. Isplata dobitnih tiketa se obavlja najkasnije u roku od 14 dana računajući od momenta ispunjavanja uvjeta za dobitak i to donošenjem neoštećenog tiketa na uplatno mjesto gdje je isti uplaćen.

Član 8.

Za rezultat događaja u obzir se uzimaju isključivo službeni rezultati izvlačenja koje objavi priređivač. U slučaju tehničkih problema tokom prijenosa izvlačenja (nestanak struje,pad sustava,telekomunikacijskih problema i sl.), priređivač zadržava pravo da naknadno objavi rezultate izvlačenja brojeva tog ili više kola i oni se uzimaju kao krajnji službeni rezultat.

Član 9.

Igra na sreću “Trke Pasa” (u daljem tekstu “Trke Pasa”) je brojčana igra sa izvlačenjem brojeva

Član 10.

Uplata za “Trke Pasa” se može primati na uplatnim mjestima.
Uplatno mjesto u smislu ovih pravila je mjesto opremljeno on-line terminalom za primanje uplata u stalnoj vezi sa sistemom priređivača (u daljem tekstu “on-line sistem”) pomoću kojeg igrač može uz posredovanje predstavnika priređivača (u daljem tekstu: operater) odigrati igru “Trke Pasa”.
Primanje uplata za igru “Trke Pasa” vrši se na internet stranicama priređivača putem kojih igrač može u interakciji sa on-line sistemom priređivača samostalno odigrati igru.

Član 11.

Igra “Trke Pasa” priređuje se trajno, po trkama odnosno izvlačenjima. Trke se priređuju svaki dan, pri čemu jedan ciklus traje cca 5 minuta. U toku radnog vremena se odigra cca 200 kola.
Prilikom svake trke, računar nasumično određuje pobjednika, kao i drugo i treće mjesto, nakon čega računari koji su povezani sa serverom prikazuju video snimak sa unaprijed određenom kombinacijom prvog,drugog i trećeg mjesta.

NAČIN UPLATE TIKETA I ISPLATE DOBITAKA

Član 12.

Igrač u igri (u daljem tekstu: igrač) na uplatnom mjestu operateru daje prethodno popunjen pomoćni listić ili verbalne instrukcije za igru.

Operater unosi instrukcije u on-line sistem i igraču izdaje potvrdu o igri u vidu papirnog tiketa.

Član 13.

Potvrda o igri odnosno papirni tiket sadrži sledeće elemente:
- Podatke o uplatnom mestu
- Datum i vreme uplate
- Broj tiketa i PIN kod
- Podatke o odigranim igrama/kombinacijama
- Podatke o eventualnom dobitku
- Džekpot kod
- Pomoćne elemente (barkod, QR kod, promotivne poruke itd.)

Član 14.

Igrač može da izvrši uplatu tiketa za narednu igru, sve do početka trke.

Član 15.

Dobitni tiketi se mogu isplatiti u skladu sa pravilima priređivača odmah nakon završetka igre i objavljivanja rezultata.

Član 16.

Rok za isplatu dobitnog tiketa je 30 dana od dana dobitka, nakon čega tiket zastarijeva, a neisplaćeni dobitak zadržava organizator.

NAČIN IZVLAČENJA I OBJAVLJIVANJE REZULTATA IGRE

Član 17.

Određivanje pobjednika, drugog i trećeg mjesta vrši se uz pomoć generatora slučajnih brojeva (u daljem tekstu: GSB). Zahtev za generisanje izvlačenja brojeva on-line sistem šalje GSB-u nakon isteka vremenskog roka za uplate, naposredno pred početak trke.

GSB vrši izvlačenje redosljeda prva tri mjesta, nakon čega ih on-line sistem upisuje u bazu i vrši dalji prikaz video snimka trke igračima.

Član 18.

Rezultati izvlačenja se prikazuju na TV uređajima putem posebnog softverskog paketa koji se izršava na posebnim računarskim uređajima.

Rezultati igre također mogu biti objavljeni na internet stranici priređivača i/ili ostalim javnim glasilima.

VRSTE DOBITAKA

Član 19.

U igri “Trke Pasa” moguće je odigrati:
1. Pobjednik
2. Drugo Mjesto
3. Treće Mjesto
4. U prva dva mjesta
5. U prva tri mjesta
6. Redosljed prvog i drugog mjesta
7. Dupla Šansa
8. NIJE Pobjednik
9. NIJE Drugo Mjesto
10. NIJE Treće Mjesto
11. NIJE u prva dva mjesta
12. NIJE u prva tri mjesta
13. Broj pobjedničkog psa, više/manje od 3.5
14. Broj pobjedničkog psa, paran/neparan
15. Suma prva dva mjesta, više/manje od 7.5
16. Suma prva tri mjesta, više/manje od 10.5

Na jednom tiketu je moguće kombinovati sve tipove igara. Svaka odigrana igra se računa kao jedna kombinacija.

Član 19.

Prilikom igre na brojeve igrač mora da odabere minimalno jednu igru/kombinaciju.

Član 20.

Na jednom tiketu je moguće odigrati maksimalno 130 kombinacija/igara

Član 20.

Eventualni dobitak se izračunava tako što se svaka dobitna kombinacija množi sa kvotom dobitka, nakon čega se svi dobici sabiraju.

BONUSI NA DOBITKE

Član 21.

U “Trke Pasa” igri postoje bonus dobici, i to su:
1. Bonus trka
2. Progresivni džekpot

Član 22.

Bonus trka se pojavljuje potpuno nasumično po unapred definisanoj frekvenciji poznatoj isključivo organizatoru. U toku bonus igre svi dobici izuzev dobitaka na progesivnom džekpotu se dupliraju.

Igrači su putem prikaza na TV ekranima obavješteni o početku bonus trke. Igrači informaciju o bonus trci dobijaju isključivo nakon zaključivanja uloga, odnosno neposredno nakon početka trke.

Član 23.

Određeni procenat svake uplate se izdvaja za fond dobitka progresivnog džekpota. Pri početku igre on-line sistem generiše nasumični 4-slovni džekpot kod koji se prikazuje na ekranima.

Dobitnik džekpota je onaj igrač čiji kod na tiketu se poklapa sa kodom na ekranu.

POSTUPAK U SLUČAJU ODLAGANJA ILI OTKAZIVANJA IZVLAČENJA

Član 24.

U slučaju odlaganja izvlačenja zbog tehničkih problema, organizator zadržava pravo da odgodi igru do 30 minuta, u suprotnom igračima se refundira pun iznos uplate.

Priređivač može iz bilo kod razloga otkazati izvlačenje, promeniti vreme izvlačenja, uz prethodnu obavezu da refundira uplaćeni novac za tikete koji učestvuju u tim igrama.

Za rješavanje sporova koji proizilaze iz učestvovanja u igri iz člana 1. ovih Pravila a koji se ne mogu riješiti mirnim putem , priznaje se nadležnost Općinskog suda u Visokom .

Član 10.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.
Suglasnost na ova Pravila dalo je Ministarstvo financija FBiH, izdatim Rješenjem broj 05-14-2-664/15-A.P. od 29.09.2015.godine
Broj: 3/2015

Na temelju Zakona o igrama na sreću, („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/15 i 60/15) i Pravilnika o prostornim, tehničkim i drugim uslovima za priređivanje igara na sreću klađenja („ Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/16) „BH Play“ d.o.o. Visoko, donosi:

PRAVILA I PROCEDURA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilima i procedurama priređivanja igara na sreću putem interneta ( u daljnem tekstu Pravila) uređuju uvjeti priređivanja i sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta koje priređuje kladionica BH Play d.o.o. Visoko, Ul. Alije Izetbegovića br. 1, Visoko u daljem tekstu: priređivač).

Članak 2.

Odredbama ovih pravila reguliraju se ugovorni odnosi između priređivača i igrača u sudjelovanju u igrama na sreću putem interneta.
Igre na sreću putem interneta su igre putem kojih igrač može odigrati igru na sreću samostalno, kroz interakciju sa informatičkim sustavom, bez neposrednog predstavnika priređivača.
Priređivač zadržava pravo da isključi igrača iz sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta u skladu sa odredbama ovih Pravila i pozitivnim zakonskim propisima.

REGISTRACIJA I OTVARANJE RAČUNA

Članak 3.

U igrama na sreću putem interneta mogu sudjelovati isključivo fizičke osobe koje su starije od 18 godina i koje su registrirane kod priređivača sukladno odredbama ovog članka. Zaposlenicima priređivača strogo je zabranjeno sudjelovati u bilo kojoj igri na sreću putem interneta koju priređuje poslodavac tj. društvo BH Play d.o.o. Visoko, što predstavlja težu povredu radne obaveze.

Za potrebe registracije i identifikacije, igrač je dužan priređivaču dati podatke koje je priređivač ovlašten i dužan prikupiti temeljem zakonskih odredaba, poštivajući unaprijed propisanu proceduru.

Tijekom registracije igrač mora potvrditi da je upoznat s ovim Pravilima koja prihvaća, kao i uvjete sadržane u istim.
Pri odlučivanju o eventualnim sporovima neće se uzimati u obzir činjenica da sudionik ne poznaje odredbe ovih Pravila.
U slučaju da priređivač ustanovi da igrač ima manje od 18 godina, njegov račun biti će odmah zatvoren.
Nakon uspješno provedene identifikacije i registracije igrača, sportska kladionica BH Play d.o.o. Visoko će aktivirati igračev virtualni račun. Igrač može u svakom trenutku promijeniti svoju lozinku iz sigurnosnih razloga. Igrač se obavezuje čuvati tajnost svoje lozinke jer je ona poznata isključivo i samo njemu , nepoznata je i nedostupna priređivaču, te igrač sam snosi sav rizik njene eventualne zloupotrebe. Priređivač nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitke nastale korištenjem računa od strane igrača ili druge osobe.

Članak 4.

Registracija igrača i pohrana podataka o igraču, vrši se popunjavanjem aplikacije za registraciju na službenoj stranici priređivača. ( i na bilo kojem uplatnom mjestu BH Play doo)

Prilikom registracije priređivač dodjeljuje igraču jedinstveni broj računa koji ostaje nepromjenjiv i preko kojeg se vrše sve transakcije unutar sustava internet igara na sreću, kao i evidencije svih transakcija svakog igrača pojedinačno.
Aplikacija za registraciju sadrži sljedeće podatke:
- ime i prezime igrača, prebivalište i datum rođenja,
- željeno korisničko ime,
- važeću e-mail adresu,
- željenu lozinku,
- broj telefona,
Izbor tajnog osobnog pitanja sa unosom odgovora radi potvrde autentičnosti igrača prilikom svake isplate,
-potvrdu da je igrač upoznat s ovim Pravilima i da ih prihvaća prije slanja zahtjeva za registraciju (prihvatom ovih Pravila daje pristanak na sve buduće izmjene, dopune i promjene istih).
Priređivač će onemogućiti sudjelovanje u internet igri na sreću svakom igraču koji nije uredno registriran u skladu sa ovim Pravilima.

Članak 5.

Tijekom registracijskog postupka igrač je obavezan točno i u potpunosti popuniti zadani obrazac ( aplikaciju) za prijavu s podacima koje potražuje priređivač.
Osobni podaci igrača sadrže sljedeće: ime prezime, datum rođenja, JMBG ili OIB i sl., adresa prebivališta, mjesto i poštanski broj, broj telefona.
Nakon potvrde osobnih podataka priređivač identificira igrača elektroničkim putem kojim se provjerava ispravnost podataka i punoljetnost igrača.
Igrač je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posljedice virtualnim računom, kao i za njegovu zlouptrebu od strane drugih, tj. neovlaštenih osoba. Korisničko ime je u pravilu nepromjenjivo.
Nakon uspješno provedene identifikacije i registracije igrača, sportska kladionica BH Play d.o.o. Visoko će aktivirati igračev virtualni račun preko kojeg se odvijaju novčane transakcije.

Članak 6.

Igraču je dozvoljeno upravljati samo jednim virtualnim računom kojemu može pristupiti samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke.

Igrač smije koristiti virtualni račun samo u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta kod priređivača, te se u druge svrhe ne smije koristiti.
Igrač se može registrirati samo jednim nalogom kod priređivača, odnosno e-mail adresa može biti važeća samo jednom.
Ime i prezime na virtualnom računu igrača mora biti identično imenu i prezimenu na bankovnoj ( kreditnoj ili debitnoj) kartici igrača i ostalim računima koje koristi u svrhu novčanih transakcija, samo ukoliko se uplate vrše putem bankovnog računa igrača.

UPLATE NA RAČUN

Članak 7.

Uplata na virtualni račun igrača može se izvršiti gotovinskim putem na uplatnim mjestima priređivača i bezgotovinski putem preko bankovnog računa igrača ili kartice za bezgotovinsko plaćanje ( kreditne, debitne kartice i sl.).

Uplate na račun vrše se isključivo u konvertibilnim markama (domaća valuta) za igrače rezidente BiH Isto tako uplata se može izvršiti i u stranoj valuti za nerezidentne BiH putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisanim načinom koji omogućava elektroničko poslovanje.

Uplate na račun vrše se isključivo u konvertibilnim markama ( domaća valuta) ili u stranoj valuti koja se preračunava u domaću valutu prema tečaju CB BiH ili poslovne banke preko koje vrši uplatu.

Priređivač zadržava pravo da doda više opcija plaćanja ili da smanji ili ukine postojeće. Ako se igrač odluči za elektronsko plaćanje, prilikom pravilnog korištenja sistema za plaćanje, odriče se opoziva/povlačenja ili sličnog. Inače primjenjuju se međunarodno priznata pravila i zakoni za elektronsko plaćanje.

Članak 8.

Priređivač je dužan pri svakoj uplati provjeriti i potvrditi registraciju igrača, potvrditi igru igrača, provjeriti sigurnost i interne procedure u svezi sa računom igrača.

Članak 9.

Uplaćenim sredstvima igrač raspolaže nakon što se ista evidentiraju na njegov virtualni račun.
Prilikom uplate sredstava na virtualni račun priređivač u pravilu ne naplaćuje naknadu, osim ukoliko se priređivač takvom uplatom izlaže dodatnom trošku ( bankarska naknada i sl.).

Članak 10.

Da bi sudjelovao u igrama na sreću putem interneta igrač mora na svom virtualnom računu imati najmanje iznos u visini najniže uplate za okladu ili igru.

Igrač u svakom trenutku može raspolagati sa svojim novcem na virtualnom računu.
Minimalnu i maksimalnu uplatu na virtualni račun određuje priređivač.
Priređivač zadržava pravo isključiti igrača iz sudjelovanja u cjelokupnoj ponudi priređivača bez navođenja razloga, također priređivač zadržava pravo odbiti ili ograničiti okladu igrača.

Članak 11.

Sva uplaćena sredstva na virtualni račun služe isključivo u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta u skladu sa važećim Zakonom o igrama na sreću i ovim Pravilima, odnosno isključivo u svrhu sudjelovanja u pojedinim igrama prema ponudi priređivača.
Iznimno, u slučaju da igrač nakon što je uplatio novac za sudjelovanje u igri na sreću putem interneta zatraži isplatu, ista mu neće biti odobrena, osim u slučaju trajnog zatvaranja računa.

Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju uplaćenog iznosa na virtualni račun igrača ukoliko je uplata izvršena temeljem tehničke greške, pogrešno evidentirane novčane doznake ili ukoliko je uplata proizvod kršenje ovih Pravila i pozitivnih zakonskih propisa, te izvršiti povrat pogrešno uplaćenog iznosa.

Priređivač ima pravo u svakom trenutku ispraviti očigledne pogreške bez prethodne najave o čemu ga može obavijestiti putem njegovog važećeg e-maila.

ISPLATA DOBITAKA IGRAČA

Članak 12.

Svaki ostvareni dobitak u on-line igrama klađenja automatski će se dodjeljivati igračevom virtualnom računu. Isplata dobitaka ostvarenih putem on-line igara klađenja na zahtjev igrača obavljati će se sa njegovog virtualnog računa najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, na sljedeće načine:

- na uplatnim mjestima kladionice
- na registrirani transakcijski račun igrača

Isplate igračima se vrše isključivo u konvertibilnim markama ( domaća valuta) ili u stranoj valuti, s tim ako se isplate vrše u stranoj valuti priređivač vrši preračun prema tečaju CB BiH ili poslovne banke preko koje vrši isplatu.
Isto tako isplata se može izvršiti i u stranoj valuti za nerezidentne BiH putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisan način koji omogućava elektroničko poslovanje.
Prilikom isplate sredstava na virtualni račun, priređivač ne naplaćuje naknadu igraču. Prilikom isplate sredstava bezgotovinskim putem tj. bankovnog računa igrača ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne kartice i debitne kartice), putem elektroničkih transfera ili posebnih računa otvorenih u banci kao i drugim zakonom propisanim načinima, priređivač može naplatiti naknadu igraču za prijenos novčanih sredstava u visini stvarnog troška prema određenju banaka preko kojih se vrši isplata.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo ispraviti financijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača ukoliko je isplata izvršena temeljem tehničke greške, pogrešno evidentirane novčane doznake ili ukoliko je isplata proizvod kršenja ovih Pravila i pozitivnih zakonskih propisa, te izvršiti povrat pogrešno isplaćenog iznosa.

Članak 14.

Prije isplate iznosa s virtualnog računa priređivač zadržava pravo da od igrača zatraži osobni dokument sa slikom, a u svrhu provjere istovjetnosti podataka s podacima koji su bili navedeni prilikom registracije. U slučaju proturječnosti priređivač zadržava pravo neisplaćivanja eventualnih dobitaka igraču.

Podaci o bankovnom računu koji igrač upisuje prilikom registracije služe isključivo za isplatu sredstava od dobitaka ili povrat prethodno uplaćenih sredstava ukoliko je riječ o zatvaranju računa.

Ako više od dvanaest mjeseci na virtualnom računu igrača nije zabilježena nijedna uplata igre isti će se smatrati neaktivnim. U tom slučaju priređivač će sva novčana sredstva sa virtualnog računa vratiti na bankovni račun igrača, poništiti registraciju te zatvoriti virtualni račun ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti određeni ovim Pravilima.

NAZIV I OPIS IGARA

Članak 15.

KLAĐENJE NA SPORTSKE REZULTATE I DRUGE NEIZVJESNE DOGAĐAJE


Prije svakog početka primanja opklada priređivač javno objavljuje kladioničarsku listu.
Kladioničarska lista sadrži najmanje slijedeće podatke:
 • datum i vrijeme do kada se primaju opklade;
 • broj i tip događaja;
 • visinu koeficijenta za svaki tip događaja;
 • eventualna ograničenja broja kombinacija
Podaci na kladioničarskoj listi informativnog su karaktera. U slučaju greške ili promjene na kladioničarskoj listi priređivač uzima u obzir podatke koji su važeći u trenutku sklapanja opklade.

Članak 16.

Za pojedine događaje priređivač priređuje različite opklade koje su zavisne od vrste događaja.
Za pojedine vrste događaja moguće su opklade:
 • na pobjednika događaja ( tip 1 pobjeda prvo navedenog učesnika događaja (domaćin), tip X- ne riješen ishod, tip 2- pobjeda drugo navedenog učesnika događaja (gost) ili pak kombinacija tipova 1X, X2, 12 i sl.);
 • na pobjednika događaja s hendikepom ( pretpostavljena prednost jedne od ekipa);
 • na točan djelomični ili konačni ishod događaja;
 • na uvrštenje među prve;
 • na pobjedu pojedinca;
 • na redoslijed ( 1, 2, 3,...);
 • na prvi pogodak na događaju ( ekipa ili igrač );
 • na ukupan broj postignutih poena;
 • na kombinaciju različitih događaja;
 • na prolaz pojedinca ili ekipe u kup takmičenjima;
 • na izvlačenja brojeva lutrija;
 • sistemsko klađenje – vrsta klađenja koja učesniku omogućava kombinaciju više događaja na jednom listiću, a računar izrađuje kombinacije svih pojedinih opklada;
 • ostale vrste opklada prema ponudi priređivača.

Članak 17.

Na pojedinom tiketu moguće je kladiti se na jedan ili više događaja koji su objavljeni na kladioničarskoj listi. Na tiketu se mogu kombinirati različite vrste događaja s kladioničarske liste.
Uplaćenu opkladu učesnik može mijenjati ili otkazati ( stornirati tiket ) najkasnije u roku od 10 (deset) minuta od evidentiranog vremena uplate, ali vodeći računa o početku događaja. Nakon isteka tog vremena učesnik ne može mijenjati ili otkazati uplaćenu opkladu.
Učesnik ima pravo na isplatu dobitka ako je pravilno prognozirao tip svih događaja na tiketu. Za opkladu koja je nevažeća obračunava se koeficijent 1,0. U slučaju da su opklade za sve događaje nevažeće, učesnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

Članak 18.

-Minimalna visina uplate po jednom tiketu( obični i sistemski) iznosi .............. 0,10 KM
-Maksimalna visina uplate po jednom tiketu( obični i sistemski) iznosi........ 500,00 KM
-Maksimalna isplata dobitka po jednom običnom tiketu iznosi ................50.000,00 KM
-Maksimalna isplata dobitka po jednom sistemskom tiketu iznosi .......... 300.000,00 KM

Ako priređivač ustanovi da je došlo do greške na kladioničarskoj listi ili do znatnih promjena uslova odigravanja događaja ( npr. izostanak većeg broja bitnih učesnika ) priređivač će odbiti uplatu opklade.
 Greškom na kladioničarskoj listi smatra se:
 • pogrešno unesena koeficijent ( npr. 11,5 umjesto 1,5 )
 • uvrštavanje u ponudu događaja koji se neće odigrati, a na listi se nalazi radi prikupljenih krivih podataka
 • uvrštavanje na kladioničarsku listu događaja koji je u međuvremenu odgođen.

Članak 19.

Priređivač prestaje s primanjem opklada za pojedine događaje u trenutku koji je određen na kladioničarskoj listi. Svi datumi, vremena i koeficijenti koje objavi priređivač mogu se u trenutku primanja opklada promijeniti.
Za vrijeme primanja opklada priređivač ima pravo na promjenu koeficijenta. Međutim, u trenutku kada je opklada potvrđena i uplaćena, koeficijent je obavezan za učesnika i priređivača bez obzira na naknadnu promjenu, osim ako je opklada nevažeća.
Počne li događaj prije nego to je bio najavljen u kladioničarskoj listi, tada primljene opklade ostaju na snazi ako su zaključene prije stvarnog početka događaja, a nevažeće su opklade zaključene nakon stvarnog početka događaja (obračunava se koeficijent 1,0)..

Članak 20.

Priređivač zadržava pravo da u određenom trenutku može potpuno ili djelomično odbiti klađenje, a naročito u slijedećim slučajevima:
 • učesnik nije napunio 18 godina starosti;
 • učesnik je pod utjecajem alkohola ili narkotičkih sredstava;
 • učesnik narušava javni red i mir i ometa normalni tok klađenja;
 • učesnik je otprije poznat priređivaču zbog narušavanja javnog reda i mira i ometanja normalnog toka klađenja;
 • eventualna greška priređivača ( greška na kladioničarskoj listi, krivo upisani parovi ili koeficijenti i sl. );
 • učesnik krši pravila priređivača;
 • učesnik na bilo koji drugi način ometa tok klađenja i ugrožava interes priređivača;
 • ukoliko postoji opravdana sumnja u namještanje ishoda događaja koji su predmet klađenja ili ukoliko postoji sumnja da učesnik, grupa njih ili treća osoba raspolaže informacijama koje ishod događaja koji je predmet klađenja čine izvjesnim;
 • ukoliko je događaj koji je predmet klađenja započeo;
 • uslijed više sile.
U slučajevima iz stava 1. ovog člana priređivač zadržava pravo zaustavljanja zaprimanja opklada, odnosno moguće je pojedino klađenje ograničiti i to blokiranjem događaja ili više njih ili odbijanjem pojedinog klađenja.

Članak 21.

Za vrijeme početka događaja uzima se u obzir vrijeme koje je istaknuto na kladioničarskoj listi, osim ako nema drugih uputa priređivača.
Ako pojedinac ili ekipa nisu aktivno učestvovali u događaju, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Smatra se da je pojedinac u ekipnim sportovima aktivno učestvovao u događaju ako u regularnom vremenu ulazi u igru ( primjer: ako je nogometaš u regularnom vremenu ušao u igru sa klupe, smatra se da je aktivno učestvovao u događaju ).
Za pravilno prognozirane opklade na rezultate sportskih i ostalih neizvjesnih događaja, priređivač uzima u obzir događaje kod kojih su uzete u obzir slijedeće odredbe:

NOGOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 90 minuta uključujući sudačku nadoknadu, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako događaj ne počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj ponovno počeo u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja ( domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj ( npr. Sloboda – Sarajevo i ako se utakmica igra u Sarajevu ) . Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj, zamijenjen je drugim parom ( npr. u ponudi je Velež - Čelik a igra Velež - Zrinjski)
  Ako ekipa odustane prije početka događaja, opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je igrač izbačen iz igre zbog 2 žuta kartona, to se računa kao 2 žuta kartona i 1 crveni karton. Izravni crveni karton se ne računa kao žuti karton. Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom dijelu igre.
  Kartoni dobiveni poslije utakmice, ili u produžetcima se ne računaju. Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju ( već zamijenjeni igrači, treneri, igrači na klupi).
  Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strijelci (Da li igrač postiže gol, Strijelac prvog gola).

KOŠARKA

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 40 ili 48 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća o obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Sloboda – Bosna i ako se utakmica igra u Sarajevu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Cibona – Partizan a igra Cibona – Olimpija i sl.).
  Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

RUKOMET

Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrane koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Bosna – Barcelona i ako se utakmica igra u Barceloni). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Sloga – Celje a igra Sloga – Izviđač i sl.)
  Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

HOKEJ

  Za rezultat događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 60 minuta, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost ) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0. Priređivač nije dužan naglasiti neutralan teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Otawa – Toronto i ako se utakmica igra u Torontu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom ( npr. Otawa – Toronto a igra Otawa – Detroit i sl.)
  Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno uvrštenje je nevažeće i obračunava se koeficijent 1,0.

TENIS, STONI TENIS

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako događaj započne, ali ne završi (povreda, predaja, diskvalifikacija i sl.) sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj prekinut i nije ponovo počeo do službenog završetka turnira, obračunava se koeficijent 1,0. a ako je događaj prekinut i ponovo je započeo prije završetka službenog završetka turnira u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

SKIJANJE

Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  U slučaju da prijavljeni takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prekinut i nije održan na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je učestvovao u događaju.

TAKMIČENJE S KONJIMA, AUTOMOBILIMA, MOTOCIKLIMA, ČAMCIMA I BICIKLIMA

Za rezultate događaja uzima se u obzir konačni redoslijed određen prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom terenu u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijenti. Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
  U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je takmičar izašao na stazu radi zagrijavanja ili probnog kruga, ili odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
  Kod klađenja na pobjedu pojedinca u međusobnom duelu opklada se smatra važećom ukoliko oba natjecatelja sudjeluju u natjecanju, a pobjednikom duela (u slučaju da oba vozača završe kompletno natjecanje) se smatra natjecatelj koji je bolje plasiran u službeno objavljenim rezultatima organizatora natjecanja.
  Ukoliko jedan od sudionika odustane za vrijeme natjecanja, pobjednikom duela se smatra onaj koji je natjecanje završio. Ukoliko oba vozača iz duela odustanu za vrijeme natjecanja i ostanu bez službenog rezultata, opklada se smatra nevažećom i važi kvota 1.00.

BORILAČKI SPORTOVI

Pobjednikom događaja smatra se takmičar koji je nakon završetka borbe proglašen za pobjednika. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
  U slučaju da su takmičari prije vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija...), protivnik se smatra pobjednikom i u obzir se uzima igrana koeficijent.
  Ako je događaj otkazan prije početka dvoboja zbog odustajanja jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar učestvovao u događaju.
  Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije počeo na istom mjestu u roku 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj održan u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi na istom terenu, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.

ATLETIKA

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem. Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinaca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
  Ako je događaj otkazan prije početka ili ako se prekine i ne počne ponovo u roku 24 sata do vremena istaknutog na kladioničarskoj listi obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrane koeficijnet.
  Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
  Ako takmičar odustane prije početka takmičenja obračunava se koeficijent 1,0.
  U slučaju promjene mjesta događaja koju prerađivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

GOLF

Za rezultate događaja u obzir se uzimaju konačni rezultati određeni prvim službenim objavljivanjem (što vrijedi i u slučaju ako se igra na samo 15 do 18 rupa). Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinaca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako je događaj otkazan ili odgođen i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako je događaj otkazan prije početka zbog odustanka jednog od takmičara, obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako događaj ponovo počne u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  Ako takmičar odustane ili bude diskvalificiran u vrijeme događaja, smatra se da je takmičar sudjelovao u događaju.
  U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

BEJZBOL

Za rezultate događaja uvijek se uzima konačni ishod do kojeg je došlo i nakon eventualnih produžetaka, osim u slučajevima kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi rezultat do kojeg je došlo u regularnom vremenu (vrijeme određeno pravilima određenog takmičenja). Nikakva kasnija izmjena ili odluke pojedinca ili komisije ne uzimaju se u obzir.
  Ukoliko se događaj iz bilo kojeg razloga u cijelosti ne održi najavljenog datuma sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj odgođen ili otkazan prije početka opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ukoliko se u jednom danu igraju dvije utakmice između istih ekipa, u obzir se uzimaju rezultati prve utakmice.
  U slučaju promjene mjesta događaja koju priređivač nije nagovijestio ili s kojim priređivač nije upoznat, opklada će biti važeća pod uslovom da promjena mjesta događaja nije takve prirode da se odigra na terenu gostujuće ekipe.
  U slučaju zamjene domaćinstva opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.
  Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.

VATERPOLO

Za rezultate događaja uvijek se uzima u obzir ishod određen u regularnom vremenu 32 minute, osim u slučaju kada priređivač već u ponudi odredi da za neki događaj vrijedi konačan rezultat. Nikakva kasnija izmjena ili odluka pojedinca ili komisije ne uzima se u obzir.
  Ako je događaj otkazan, odgođen ili prije isteka regularnog vremena prekinut i nije ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, sve poznate pogođene opklade će biti dobitne, a poznate NEpogođene opklade će biti NEdobitne. Za opklade sa nepoznatim ishodom, važi kvota 1.00.
  Ako je događaj ponovo počeo u roku od 24 sata od vremena istaknutog na kladioničarskoj listi, u obzir se uzimaju igrani koeficijent.
  U slučaju promjene mjesta događaja (domaćin i gost) koju priređivač nije nagovijestio, opklada je nevažeća i obračunava se koeficijent 1,0.Priređivač nije dužan naglasiti neutralni teren, i nije dužan uzeti u obzir mjesto odigravanja utakmice. Prilikom formiranja događaja nije dužan naglasiti domaćina, prema tome zamjena para se ne smatra događaj (npr. Jug - Mladost i ako se utakmica igra u Zagrebu). Zamjena para smatra se događaj u kome jedan od učesnika nedostaje tj. zamijenjen je drugim parom (npr. Jug – Mladost, a igra Jug – Primorje i sl.).
  Ako ekipa odustane prije početka događaja opklada na pobjedu odnosno plasman je nevažeći i obračunava se koeficijent 1,0.

Članak 22.

LIVE KLAĐENJE


Live klađenje je oblik sportskog klađenja gdje se igrač može kladiti prije i za vrijeme sportskog klađenja.

GENERALNA PRAVILA OBRADE I PONIŠTENJA


1. Ako se ishod događaja ne može zvanično potvrditi, zadržavamo pravo na odlaganje obrade do zvanične potvrde ishoda.

2. Ako je ponuđeno klađenje na događaj, čiji je ishod već poznat, zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. U slučaju svake izrazito očigledne greške u prikazu ili iznosu koeficijenta, zadržavamo pravo poništenja opklada. Ovo uključuje ali se ne odnosi samo na, devijaciju od više 100% u isplatama u odnosu na prosjek igre.

4. Ako je praćenje napušteno, a meč se završi regularno, svi događaji će biti obrađeni po finalnom rezultatu. Ukoliko je nemoguće zvanično potvrditi ishod događaja zadržavamo pravo da proglasimo klađenje nevažećim.

5. U slučaju netočne obrade događaja zadržavamo pravo naknadne ispravke obrade.

6. U slučaju da su generalna pravila sporta prekršena zadržavamo pravo poništenja opklada (npr. neregularne dužine dijelova meča, procedura brojenja, format meča itd…)

7. U slučaju da pravila ili format meča odstupaju od naših generalnih informacija, zadržavamo pravo poništenja opklada.

8. U slučaju prekida meča koji se ne nastavi 48 sata od početka meča, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

9. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

10. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

PRAVILA PO SPORTOVIMA


Važno

1. Sve ponuđene igre (osim onih koji se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, produžetak, i penale) se odnose na regularni period igre.

2. Ako je meč prekinut i nastavljen u roku od 48h od početka, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

3. Regularnih 90 minuta: Ponuđene igre se odnose na regularnih 90 minuta igre osim ako je drugačije određeno. Ovo uključuje zaustavno vrijeme, ali ne uključuje produžetke, vrijeme za izvođenje penala ili zlatnog gola.

Pravila o obradi i poništenim opkladama

1. Ako je ponuda igre ostala otvorena i posle dešavanja događaja : gola, kartona, penala, zadržavamo pravo poništenja opklada.

2. Ako je igra ponuđena sa netočnom informacijom o crvenom kartonu, zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. Ako su koeficijent ponuđene sa netočnim vremenom početkom meča (više od 5 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

5. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ukoliko se meč odloži ili prekine i ne nastavi u roku od 48h od početnog udarca, klađenje će biti poništeno.

7. U slučaju da se prijateljski nogometni meč umjesto 2x45 odigra u formatu 2x40 minuta sve opklade su važeće. Za sve formate osim 2x45 i 2x40 opklade će biti poništene.


Kartoni

1. Žuti karton se računa kao 1, a crveni ili drugi žuti/crveni 2. Jedan igrač ne može dobiti više od 3 kartona po utakmici.

2. Obrada se vrši na osnovi svih dokaza o kartonima koji su pokazani u regularnom dijelu igre.

3. Kartoni dobiveni poslije meča se ne računaju.

4. Kartoni koje su dobili neaktivni učesnici utakmice se ne računaju ( već izmijenjeni igrači, treneri, igrači na klupi)


Korneri

Dodijeljeni, ali neizvedeni korneri se ne računaju


Strijelci

1. Auto gol se ne uzima u obzir za igre Strijelci (strijelac na meču, Strijelac prvog gola, Strijelac posljednjeg gola).

2. Za svakog igrača koji uzme učešće na meču bilo da je igrao od početka ili ušao sa klupe za rezervne igrače sve opklade su aktivne.

3. Ukoliko igrač ne uđe u igru sa klupe za rezervne igrače ili nije u protokolu za meč računat će se koeficijent 1.

4. Ukoliko gol postigne igrač koji nije u ponudi, sve opklade su validne.

5. Događaji će biti obrađeni na osnovu TV prijenosa i statistike, dobivene od Press Association, ukoliko nema jasnih dokaza da date statistike nisu točne.


Intervali

Opklade će biti obrađene na osnovu vremena iz TV prijenosa. Ukoliko je nedostupan prijenos, uzeće se u obzir sat sa meča.

Opklade za golove će biti obrađene po vremenu kad lopta prelazi gol liniju, a ne kad je šut izveden.

Opklade za kornere će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je korner izveden, ne kada je dodijeljen.

Opklade za kartone će biti obrađene na način da se računa vrijeme kada je karton pokazan, ne kada je zaslužen.

TENIS


1. U slučaju predaje ili odustajanja bilo kog igrača sve nepoznate opklade će biti poništene.

2. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

3. Ako je kazneni poen dodijeljen od strane sudca, sve opklade na meču se računaju standardno.

4. Ukoliko se meč završi prije kraja određenog poena ili gema, sve opklade koje su pod utjecajem tog poena ili gema će biti poništene.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako su imena igrača ili timova bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ako se igrač povukao sve nepoznate opklade će biti poništene.

8. Ako je meč odlučen Super tie breakom (do 10) on se smatra kao treći set.

9. Svaki tie break ili Super tie break se računa kao jedan gem.

KOŠARKA


1. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke ukoliko nije drugačije definirano.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h od svog početka, klađenje će biti poništeno.

3. Ako je koeficijent ponuđen sa netočnim vremenom početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. U slučaju da meč ode u produžetke a nije bilo neriješeno, opklade će se obrađivati po rezultatu regularnog dijela meča.

6. Da li će biti produžetak na meču: Ukoliko se meč završi neriješeno, smatra se da je tip DA dobitan, nezavisno od toga da li se produžetak odigra.

7. Ako se meč završi neriješeno a ne odigra se produžetak, Da li će biti produžetka na meču ? tip DA je dobitan, a igra Pobjednik meča se poništava.

8. Ako su imena timova, ili kategorija bila netočno prikazana, zadržavamo pravo poništenja opklada.

AMERIČKI NOGOMET


1. U slučaju odlaganja (kiša,mrak itd…) sve opklade ostaju otvorene, a klađenje će biti nastavljeno po nastavku meča.

2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije naznačeno drugačije.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 89 sekundi), zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je prikazan pogrešan rezultat, zadržavamo pravo poništenja opklada iz perioda pogrešnog prikaza.

6. Ako su timovi prikazani netočno, zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. U slučaju prekinute ili odložene utakmice, nepoznate opklade će se smatrati poništenim, ukoliko se meč ne nastavi u toku iste NFL nedjeljne šeme (Četvrtak-Srijeda lokalno vrijeme stadiona)

HOKEJ NA LEDU


1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na trećine, produžetak ili penale) se odnose na regularni period meča, ukoliko nije drugačije naglašeno.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ako je ponuđena igra u vezi sa događajem, a već se desio događaj (gol ili penal) zadržavamo pravo proglašenja opklade nevažećom.

4. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

BEJZBOL


1. Ponuđene igre se ne odnose na extra ining, ukoliko nije naznačeno drugačije osim igara: "Ko postiže određen poen", i "Koji tim će prvi stići do određenog broja poena" i ostalih naznačenih igara.

2. Specifični pojmovi bejzbola: Period - Ining, Produžetak - Ekstra ining, Poen - Run Poluvreme - Rezultat posle devetog half ininga.

3. Svi događaji se obrađuju po konačnom rezultatu posle 9 ininga (odnosno 8 ½ ininga ako domaći tim vodi u tom trenutku)

4. Ako je meč prekinut ili otkazan, i neće se nastaviti istog dana, sve opklade sa nepoznatim ishodom će se smatrati poništenim.

5. Ako je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata ili netočnog statusa meča koji ima značajan utjecaj na koeficijente, zadržavamo pravo poništenja opklada.

RUKOMET


1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme, ko postiže određeni pogodak i koji tim će prvi postići određeni broj pogodaka) se odnose samo na regularan period meča.

2. Ponuđene igre se ne odnose na produžetke, ukoliko nije drugačije naznačeno.

3. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

4. Ako su koeficijenti ponuđeni uz netočno vrijeme početka meča (više od 3 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

Ukoliko meč uđe u fazu sedmeraca, igre Ko postiže X poen? I Koji tim prvi stiže do X poena? Se smatraju poništenim.

ODBOJKA


1. Ukoliko se meč ne završi sve nepoznate opklade se poništavaju.

2. Zlatni set se ne uzima u obzir.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.

ODBOJKA NA PIJESKU


1. U slučaju da se meč ne odigra do kraja, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

2. Zlatni set se ne uzima u obzir.

3. Ukoliko se meč prekine ili odloži i ne nastavi u roku od 48h klađenje će biti poništeno.

4. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ukoliko se tim povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

FUTSAL


1. Sve ponuđene igre ( osim poluvremena, prvog poluvremena, produžetaka i penala) se odnose na regularan period meča.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ako klađenje ostane omogućeno a već se dogodio : Gol, crveni karton ili penal, zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je klađenje na događaje omogućeno uz propušten ili netočno upisan crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je koeficijent ponuđene uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je ubačen pogrešan rezultat, sve ponuđene opklade će biti poništene za vrijeme kad je netočan rezultat bio prikazan.

7. Ako je meč prekinut ili odložen i ne nastavi se u roku od 48h od početnog udarca sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

8. Ako je ime tima ili kategorije netočno napisano, zadržavamo pravo poništenja opklada.

BADMINTON


1. U slučaju da se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako se igrač povuče, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

RAGBI


1. Sve ponuđene igre (osim onih koje se odnose na poluvremena, prvo poluvrijeme i penale) se odnose na regularan period meča.

2. Ako meč bude prekinut ili odložen i nastavi se u roku od 48h od početnog udarca, opklade će biti obrađene po konačnom rezultatu. U suprotnom slučaju sve nepoznate opklade će biti poništene.

3. Regularnih 80 minuta: Sve igre se odnose na regularni period od 80 minuta, ukoliko nije drugačije naznačeno. Regularno vrijeme uključuje i zaustavno vrijeme, ali ne i produžetke i vrijeme određeno za izvođenje penala.

4. Ako su igre ostale ponuđene, a već se dogodila promjena rezultata ili crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako je klađenje ponuđeno uz netočan ili izostavljen crveni karton, zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je koeficijent ponuđen uz netočno vrijeme početka meča (više od 2 minuta) zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim.

8. Ako je ime tima ili kategorije pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada

PIKADO


1. Ukoliko se meč ne završi, sve opklade sa nepoznatim ishodom se smatraju poništenim.

2. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

3. Ako je ime igrača ili tima prikazano pogrešno zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

5. Centar (Bullseye) se računa kao crvena boja izlaza.

SNUKER


1. Ukoliko se meč ne završi, igrač odustane ili bude diskvalificiran sve nepoznate opklade se smatraju poništenim.

2. U slučaju repozicioniranja kugli ishod ostaje isti ukoliko je bio odlučen prije repozicioniranja.

3. Nijedan faul niti besplatna kugla se ne računa u igrama koje se odnose na boju ubačene kugle.

4. U slučaju da frame počne ali se ne dovrši, sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se tiču tog framea se poništavaju.

5. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

6. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

7. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

STONI TENIS


1. Ako meč nije završen sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

2. Ukoliko je meč prekinut ili odložen a nije se nastavio u roku od 48h od njegovog početka, klađenje će biti poništeno.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklade.

4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

KUGLANJE


1. U slučaju odustajanja bilo kog igrača sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

2. Ako se meč odloži ili prekine, a ne nastavi u roku od 48h sve nepoznate opklade će se smatrati poništenim. Poznate pogođene opklade su dobitne, a poznate nepogođene opklade se smatraju NE dobitnim.

3. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.

4. Ako je ime igrača ili tima pogrešno prikazano zadržavamo pravo poništenja opklada.

5. Ako igrač odustane, sve opklade sa nepoznatim ishodom se poništavaju.

KRIKET T20 I ODI


1. Ponuđene igre se ne odnose na super over, ukoliko nije drugačije naznačeno.

2. Kaznena trčanja se ne računaju u over i bacanje igrama ( Multi over igre se ne računaju pod ovo pravilo).

3. Twenty20: Svi planirani overi moraju biti odigrani da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnim putem.

4. ODIs: Najmanje 90% svih overa u iningu mora biti odigrano da bi se ishod opklade smatrao poznatim, osim ako inning nije završen normalnih putem.

5. Ako se meč otkaže prije igre, osim ako se meč ne odigra u roku od 48 sata od planiranog početka, sve nepoznate opklade će biti poništene.

6. Ako je meč neriješen i oficijelna pravila ne odrede pobjednika ili se pobjednik odredi bacanjem novčića ili ždrijebom, sve opklade sa nepoznatim ishodom će biti poništene.

7. Ako se over ne završi sve opklade sa nepoznatim ishodom koje se odnose na dati over su poništene, osim ako inning nije završen npr. deklaracijom , all outom itd...

8. Ukoliko je klađenje ponuđeno na osnovu netočnog rezultata koji ima značajan utjecaj na određivanje koeficijenta zadržavamo pravo poništenja opklada.ZATVARANJE VIRTUALNOG RAČUNA


Članak 23.

Zahtjev za zatvaranje virtualnog računa igrač može podnijeti priređivaču bez navođenja razloga u bilo kojem trenutku isključivo elektronskim putem. Zatvaranje računa uvjetovano je isplatom na virtualni račun igrača svih eventualnih dobitnih listića.

U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju isključivo sredstva za isplatu ostvarenih dobitaka od oklada, od čega su izuzeti eventualni bonusi dobiveni od priređivača, a koji služe isključivo za uplate oklade ili igre priređivača.

Članak 24.

Jednom zatvoreni virtualni račun igrač može ponovno otvoriti isključivo uz odobrenje priređivača i to na zahtjev priređivaču elektronskim putem uz valjano obrazloženje i navodeći opravdane razloge iz kojih je ranije zatvorio svoj virtualni račun.

Priređivač će izričito odbiti ponovno otvaranje računa na zahtjev igrača u slučaju da utvrdi da je igrač ranije koristio račun protivno odredbama ovih Pravila i pozitivnih zakonskih propisa.

Članak 25.

Priređivač zadržava pravo u svakom trenutku da igraču zatvori virtualni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove oklade proglasi nevažećima u slučaju manipulacije ili prevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, a posebice u sljedećim slučajevima:
 - ako igrač sudjeluje umjesto druge osobe,
 - uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nezakonitih aktivnosti,
 - isplaćuje sredstva na bankovne račune koje nije ovlašten koristiti,
 - ukoliko se ustanovi da je igrač otvorio nekoliko virtualnih računa suprotno odredbama ovih Pravila, te
 - u svim ostalim slučajevima koji su protivni svrsi igre na sreću, zakonskim propisima i ovima pravilima.

Članak 26.

Sportska kladionica BH Play d.o.o. Visoko prilikom sklapanja oklada sa igračima primjenjuje aktualna pravila igre odobrene od strane Ministarstva financija F BiH.


OSTALE ODREDBE


Članak 27.

Priređivač propisuje uvjete korištenja pojedinih promotivnih bonusa igračima, u svrhu promidžbe igara na sreću putem interneta. Priređivač može dodijeliti promotivni bonus igraču koji zadovoljni tražene uvjete.
Promotivni bonusi su ograničeni tako da jedan igrač može dobiti samo jedan istovjetni bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa na osnovu činjenice da protivno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, priređivač ima pravo uskratiti bonus igraču, te zatvoriti sve virtualne račune istog igrača. Promotivni bonus dobiven od strane priređivača, može se koristiti isključivo za klađenje i ne može se isplatiti ni na koji način, a odbija se od iznosa dobitka ukoliko je dobitak ostvaren s tim bonusom. Priređivač BH Play d.o.o. Visoko ne garantira stalnu dostupnost i funkcionalnost svojih proizvoda te nije odgovoran za eventualnu štetu, gubitke ili izgubljeni profit zbog nedostupnosti proizvoda koje nudi priređivač.

Članak 28.

Priređivač ne snosi odgovornost za pogreške pri prijenosu i unosu podataka i/ili pogreške u analizama.
Priređivač ni u kojem slučaju ne može biti odgovoran za štetu ili gubitke nastale zbog netočnog, odgođenog, manipuliranog ili neprikladnog prijenosa podataka preko interneta. Priređivač će poduzeti sve tehnološki i zakonski potrebne radnje za zaštitu korisnikovih informacija koje posjeduje.
Priređivač unatoč primjeni svih ovih radnji, nije odgovoran za kontrolu i procesuiranje korisnikovih podataka od treće strane, te nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitke nastale tim putem.
Igrač je u potpunosti odgovoran za gubitke ili štetu nastale povredom ovih Pravila, te igrač priređivača u potpunosti oslobađa odgovornosti u bilo kakvom sporu od strane trećih osoba, nastalom zbog takvih povreda pravila.
Priređivač nije odgovoran igraču za bilo kakvu štetu ili gubitke koji su nastali izvan normalne i moguće kontrole priređivača u trenutku kada se događaj zbio. Odgovornost za bilo kakave gubitke ili štetu nastale zbog nemara je isključena. Priređivač nije odgovoran za bilo kakav gubitak očekivanog profita igrača. BH Play d.o.o. Visoko sportska kladionica će na svojim web stranicama istaknuti informacije o odgovornom igranju, te način na koji se unapređuje standard zaštite igrača, te sve ostale zakonom propisane informacije.

Članak 29.

Igrač u roku od 3 (tri) dana od dana završetka događaja na elektronskom listiću može podnijeti priređivaču pisani prigovor na objavljeni rezultat određenog događaja, a ukoliko priređivač utvrdi da je prigovor opravdan izvršiti će izmjenu rezultata i javno ga objaviti.

Reklamacija se podnosi u pisanom obliku elektronskom poštom ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta priređivača. Reklamacije pristigle izvan navedenog roka neće se uzimati u obzir i razmatranje.
Dakle, kod isplate dobitaka u obzir se uzimaju isključivo rezultat ili podatak koji je objavio priređivač i isti je zapisan na magnetnom mediju priređivača.

Reklamaciju rješava komisija priređivača, i u roku od 15( petnaest ) dana od dana primitka reklamacije obavještava sudionika (igrača) o svojoj odluci.

Članak 30.

Dobici se isplaćuju najprije na virtualni račun igrača koji je otvoren kod priređivača, drugi dan po objavi službenih rezultata, a na temelju zahtjeva igrača vrši se isplata sa virtualnog računa u gotovini ili putem banaka, a sve u skladu sa pravilima i procedurama priređivača.

Članak 31.

Za rješavanje sporova koji proisteknu iz sudjelovanja u igrama na sreću putem interneta, nadležan je sud prema sjedištu priređivača.

Članak 32.

Za sve okolnosti koje nisu obuhvaćene ovim pravilima, primjenjuju se ostale odredbe općih Pravila o igrama nasreću.

Članak 33.

Priređivač pridržava pravo izmjene i dopuna ovih Pravila u suradnji s Ministarstvom financija F BiH. Svaka izmjena ili dopuna bit će objavljena u poslovnicama priređivača i na službenoj Internet stranici priređivača.

Članak 34.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se po dobivenom rješenju Federalnog ministarstva financija broj: 05-15-1-772/19-T.B od 30.09.2019.godine.

Visoko,22.02.2019.godine
  Broj: 45/2019-S.B.