Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Sukladno zakonu o igrama na sreću (Sl. novine F BiH 48/15) obračunava se naknada u visini od 5% na teret igrača za svaku pojedinačnu uplatu, te za svaki dobitni listić na 100 KM ili više obračunava se poreza na dobitak od 10%.

ULOG = UPLATA - NAKNADA (5%) na teret igrača

DOBITAK = ULOG x UKUPNI KOEFICIJENT

ISPLATA = DOBITAK >= 100KM - POREZ NA DOBITKE na teret igrača

Minimalna uplata 0.11 KM

Ponuda u narednih
Datum
Liga

Snooker
SNOOKER - WORLD CUP Kina
Konačan ishod 1 X 2
srijeda 26.06.19
2667 07:00 Kina - Austrija 1.05 7.50
2668 07:00 Engleska - Iran 1.25 3.50
2669 07:00 Hong Kong - S.Arabija 1.53 2.35
2670 07:00 Sj.Irska - R.Irska 1.53 2.35
2671 07:00 Norveška - Njemačka 1.85 1.85
2672 07:00 Tajland - Poljska 1.30 3.20
Max upl.:100.00