Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Sukladno zakonu o igrama na sreću (Sl. novine F BiH 48/15) obračunava se naknada u visini od 5% na teret igrača za svaku pojedinačnu uplatu, te za svaki dobitni listić na 100 KM ili više obračunava se poreza na dobitak od 10%.

ULOG = UPLATA - NAKNADA (5%) na teret igrača

DOBITAK = ULOG x UKUPNI KOEFICIJENT

ISPLATA = DOBITAK >= 100KM - POREZ NA DOBITKE na teret igrača

Minimalna uplata 0.11 KM

Ponuda u narednih
Datum
Liga

Winner
COPA AMERICA (Pobjednik) Brazil 2019
Konačan ishod 1 X 2
petak 28.06.19
9901 02:30 Brazil - CA/pobjednik 2.00
9902 02:30 Argentina - CA/pobjednik 6.50
9903 02:30 Urugvaj - CA/pobjednik 5.50
9904 02:30 Kolumbija - CA/pobjednik 6.00
9905 02:30 Čile - CA/pobjednik 10.00
9906 02:30 Peru - CA/pobjednik 34.00
9907 02:30 Paragvaj - CA/pobjednik 99.00
9908 02:30 Venecuela - CA/pobjednik 41.00
Max 1. Max upl.:500.00 TIP 1=Pobjednik CA. www.ca2019.com