Dobrodošli na BhPlay.ba

www.facebook.com/BHPlaySK

Depozitno klađenje NON STOP - 24 SATA DNEVNO

Sukladno zakonu o igrama na sreću (Sl. novine F BiH 48/15) obračunava se naknada u visini od 5% na teret igrača za svaku pojedinačnu uplatu, te za svaki dobitni listić na 100 KM ili više obračunava se poreza na dobitak od 10%.

ULOG = UPLATA - NAKNADA (5%) na teret igrača

DOBITAK = ULOG x UKUPNI KOEFICIJENT

ISPLATA = DOBITAK >= 100KM - POREZ NA DOBITKE na teret igrača

Minimalna uplata 0.11 KM

Ponuda u narednih
Datum
Liga

Vaterpolo
VATERPOLO (M) - SVJETSKA LIGA (32 min),Super finale - Mađarska
Konačan ishod 1 X 2 1X 12 X2
subota 23.06.18
4651 18:15 Japan - Španija (3m)
[+4]
8.00 12.00 1.10 4.80 1.01
4652 19:45 Mađarska - Crna Gora (f)
[+3]
2.15 6.00 2.05 1.58 1.53
Max upl.:300.00